fbpx
Producent
systemu

Jak stworzyć nowy projekt ?

Założenia

Celem poniższego poradnika jest podanie instrukcji jak stworzyć nowy projekt w aplikacji LEKOM Home Manager. Należy pamiętać, że nazwa projektu jest jednocześnie nazwą głównego użytkownika systemu, tzw. LEKOM ID

Dobrą praktyką jest stworzenie nazwy projektu takiej samej jak nazwisko użytkownika, bez polskich znaków.

Stworzenie nowego projektu

W celu utworzenia nowej logiki otwieramy aplikacje LEKOM Home Manager domyślnie dostępną pod adresem http://192.168.1.10:8081 – jeżeli został nadany inny adres ip niż domyślny, należy użyć poprawnego adresu urządzenia Home Server.

W przypadku kiedy zakładamy pierwszy projekt, należy kliknąć w link Czy chcesz stworzyć nowy projekt?

Uzupełniamy nazwę projektu i klikamy Dodaj.

Nowy projekt jest gotowy do konfiguracji.

Ostatnim krokiem jest uruchomienie Synchronizacji w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Spis treści