fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja czujnika otwarcia

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do podłączenia i konfiguracji czujnika otwarcia, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

Jak podłączyć czujnik otwarcia z wykorzystaniem urządzenia HOME ALARM

Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji czujnika otwarcia w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia HOME ALARM do którego fizycznie podłączony jest czujnik otwarcia. Sygnał o otwarciu/zamknięciu obwodu przekazywany jest zwarciem do GND.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus. Czujnik otwarcia podłączamy do kanału 1. Przykładowy schemat podłączenia czujnika otwarcia znajduje się w sekcji instalacja i podłączenie urządzenia HOME ALARM.

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie HOME ALARM będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Konfiguracja

Następnie otwieramy nowo zarejestrowane urządzenie i opisujemy kanał 1. Poprawne opisanie obwodów podłączonych do kanałów jest bardzo istotne, ponieważ są one wykorzystywane do wyszukiwania i przypisywania adresów w komponentach.

Jak skonfigurować komponent typu czujnik otwarcia

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować czujnik otwarcia. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu czujnik otwarcia klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent czujnik otwarcia musi być sparowany z konkretnym kanałem modułu HOME ALARM, do którego podłączony jest czujnik. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu czujnika adres urządzenia, do którego został podłączony.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu HOME ALARM.

Po poprawnym skonfigurowaniu rolety, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Opcjonalnym krokiem jest zmiana ustawień czujnika, które dostępne są w zakładce ustawienia komponentu. Dokumentacja ustawień czujnika alarmowego znajduje się tutaj.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Spis treści