fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja czujnika pyłu / czystości powietrza SDS011

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do podłączenia i konfiguracji czujnika pyłu i czystości powietrza SDS011, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

  • jak podłączyć czujnik komunikujący się poprzez PWM z wykorzystaniem urządzenia CAN IO
  • jak skonfigurować komponent typu bramka PWM

Jak podłączyć czujnik SDS011 z wykorzystaniem urządzenia CAN IO

Pierwszym krokiem na drodze do integracji w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia CAN IO do którego zostanie podłączony czujnik SDS011.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus, a moduł CAN IO zainstalowany jest w puszce obok czujnika SDS011.

Czujnik SDS011 zasilany jest napięciem 5V. W celu zasilenia czujnika należy użyć przetwornicy step down z 12V na 5V i podać napięcie na złącze 5V oraz GND.

   

Do nawiązania komunikacji pomiędzy modułem CAN IO (gniazda frontowe wspierające PWM) a czujnikiem SDS011 przewody należy podłączyć zgodnie z poniższym:

  • pomiar PM2.5
    • KF3 (CAN IO) -> 25um (SDS011)
  • pomiar 1PM1.0
    • KF4 (CAN IO) -> 1um (SDS011)

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie CAN IO będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Jak skonfigurować komponent typu bramka PWM

Poradnik zakłada, że urządzenie czujnik SDS011 został podłączony a urządzenie CAN IO obsługujące integracje zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym mają się znajdować odczyty z czujnika SDS011. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu oraz wybrać typ Bramka PWM. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja komponentu

Odczyty pomiaru cząstek PM2.5 oraz PM10 muszą być sparowane z konkretnymi kanałami modułu CAN IO. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu przycisku wpisać adres urządzenia, do którego został podłączony.

Bramka PWM dla odczytów PM2.5

Komponent należy skonfigurować zgodnie z poniższym:

Bramka PWM dla odczytów PM10

Komponent należy skonfigurować zgodnie z poniższym:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Konfiguracja logiki

Po poprawnym dodaniu komponentów typu bramka PWN należy stworzyć logikę, która będzie periodycznie odpytywała czujnik o odczyty.

W tym celu należy stworzyć zmienną typu harmonogram, która będzie uruchamiana periodycznie co 5 minut jednocześnie wyzwalając logikę. Definicja zmiennej powinna wyglądać jak poniżej:

Następnie należy stworzyć logikę, która będzie odświeżała stan komponentu i pobierała aktualny odczyt z czujnika.

Po poprawnym skonfigurowaniu odczyty będą widoczne w aplikacji LEKOM Home.

Spis treści