fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja czujnika ruchu

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do podłączenia i konfiguracji czujnika ruchu, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

Jak podłączyć czujnik ruchu z wykorzystaniem urządzenia HOME ALARM

Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji czujnika ruchu w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia HOME ALARM do którego fizycznie podłączony jest czujnik ruchu. Sygnał o wykryciu ruchu przekazywany jest zwarciem do GND.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus. Czujnik ruchu podłączamy do kanału 2. Przykładowy schemat podłączenia czujnika otwarcia znajduje się w sekcji instalacja i podłączenie urządzenia HOME ALARM.

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie HOME ALARM będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Konfiguracja

Następnie otwieramy nowo zarejestrowane urządzenie i opisujemy kanał 2. Poprawne opisanie obwodów podłączonych do kanałów jest bardzo istotne, ponieważ są one wykorzystywane do wyszukiwania i przypisywania adresów w komponentach.

Jak skonfigurować komponent typu czujnik ruchu

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować czujnik ruchu. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu czujnik ruchu klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent czujnik ruchu musi być sparowany z konkretnym kanałem modułu HOME ALARM, do którego podłączony jest czujnik. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu czujnika adres urządzenia, do którego został podłączony.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu HOME ALARM.

Domyślnie czujnik ruchu jest wyłączony, co oznacza, że urządzenie HOME ALARM nie publikuje informacji o zmianie stanu czujnika. W celu włączenia czujnika należy przejść do zakładki Ustawienia i ustawić stan czujnika jako włączony. Więcej na temat ustawień czujnika ruchu znajduje się w dokumentacji oraz w instrukcji Jak włączyć/wyłączyć czujnik ruchu.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Jak włączyć/wyłączyć czujnik ruchu

Czujnik ruchu może zostać włączony/wyłączony w systemie. Wyłączenie czujnika ruchu oznacza, że urządzenie HOME ALARM nie będzie publikowało na magistrali LM-BUS informacji o wykryciu ruchu, więc zdarzenie nie będzie widoczne w systemie.

Domyślnie po dodaniu nowego czujnika ruchu jego stan jest wyłączony, co oznacza, że urządzenie HOME ALARM nie publikuje informacji o zmianie stanu czujnika. Ustawienie włącz/wyłącz czujnik ruchu znajduje się w aplikacji LEKOM Home Manager w sekcji ustawienia czujnika ruchu oraz w aplikacji LEKOM Home w widoku ustawień pomieszczenia.

Uwaga

Należy pamiętać, że ustawienia alarmowe dla czujnika ruchu znajdują się w:

i nie są powiązane z tym czy czujnik w systemie jest włączony czy wyłączony.

Spis treści