fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja logik opartych o wschód i zachód słońca

Założenia

Celem poniższej instrukcji jest stworzenie poradnika pokazującego możliwość konfiguracji logik opartych o zdarzenia wschodu i zachodu słońca.

Wymagania

W celu skorzystania ze zdarzeń opartych o wschód i zachód słońca należy skonfigurować w systemie długość oraz szerokość geograficzną, w przeciwnym wypadku zdarzenia nie będą widocznie na liście dostępnych zdarzeń systemowych logiki.

Ustawienie długości oraz szerokości geograficznej znajduje się w zakładce Ustawienia -> Ogólne -> Podstawowe.

Zdarzenia wschód i zachód słońca

System LEKOM daje możliwość tworzenia logik opartych o wschód i zachód pomniejszony/powiększony o określony przedział czasowy. Czas zdarzenia obliczany jest przez zegar astronomiczny na podstawie informacji o bieżącej dacie oraz współrzędnych geograficznych miejsca zainstalowania systemu.

W systemie dostępne są następujące zdarzenia:

  • wschód/zachód słońca
  • wschód/zachód słońca +/- 15 min
  • wschód/zachód słońca +/- 30 min
  • wschód/zachód słońca +/- 45 min
  • wschód/zachód słońca +/- 60 min
  • wschód/zachód słońca +/- 75 min
  • wschód/zachód słońca +/- 90 min
  • wschód/zachód słońca +/- 105 min
  • wschód/zachód słońca +/- 120 min

Aby wyzwolić logikę na podstawie wschodu/zachodu słońca należy użyć wybranego zdarzenia w sekcji W przypadku wystąpienia zdarzenia: 

Spis treści