fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja podstawowych logik oświetlenia

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do wykonania pełnej konfiguracji oświetlenia typu włącz/wyłącz oraz logiki automatyzujące zarządzanie oświetleniem, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

 • jak zaplanować automatyczne włączanie światła zewnętrznego o zachodzie słońca,
 • jak zaplanować automatyczne wyłączanie światła zewnętrznego o północy,
 • jak zaplanować automatyczne uruchomienie światła z czujnika ruchu,
 • jak zaplanować automatyczne uruchomienie światła nocnego z czujnika ruchu w określonych godzinach nocnych,
 • jak zaplanować automatyczne uruchomienie światła z czujnika ruchu po zachodzie słońca,
 • jak stworzyć logikę która włączy/wyłączy czujnik ruchu.
  .

Jak zaplanować automatyczne włączanie światła zewnętrznego o zachodzie słońca

Codzienne włączanie światła zewnętrznego być zautomatyzowane na wiele sposobów. Może to być np.:

 • czas zachodu słońca,
 • czas zachodu słońca pomniejszony/powiększony o określoną ilość czasu,
  • np. godzinę po zachodzie,
 • konkretny czas
  • np. godzina 18:00

Na potrzeby tego poradnika przygotujemy logikę, która włączy światło zewnętrzne o zachodzie słońca. Nowo stworzona logika będzie bardzo prosta i powinna wyglądać następująco:

Więcej informacji na temat tworzenia logiki opartej o zdarzenie wschód/zachód słońca się w dokumentacji.
Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Jak zaplanować automatyczne wyłączanie światła zewnętrznego o północy

Na potrzeby tego poradnika przygotujemy logikę, która użyje zdarzenia systemowego północ do wyłączenia oświetlenia zewnętrznego. Alternatywnie można stworzyć zmienną typu harmonogram, która będzie uruchamiana periodycznie jednocześnie wyzwalając logikę.

Nowo stworzona logika będzie bardzo prosta i powinna wyglądać następująco:

Więcej informacji na temat użytej zmiennej znajduje się w poradniku Jak utworzyć zmienną, która będzie zawierała informację o zadanym położeniu rolet.

Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Jak zaplanować automatyczne uruchomienie światła z czujnika ruchu

Poradnik zakłada, że do systemu został podłączony i skonfigurowany czujnik ruchu. Instrukcja znajduje się w dokumentacji konfiguracja czujnika ruchu.

Automatyczne zapalenie światła z czujnika ruchu może być realizowane na dwa sposoby:

 • konfiguracja zależności w Mój dom pomiędzy komponentem światło a czujnikiem ruchu,
  • prosta konfiguracja, zawsze kiedy czujnik jest aktywny/włączony w systemie oraz sparowany z oświetleniem jako komponent triggerujący, światło zostanie włączone po wykryciu ruchu,
 • konfiguracja zależności w Logice,
  • bardziej zaawansowana konfiguracja, pozwalająca uruchamiać światło po wykryciu ruchu, kiedy dodatkowe warunki są spełnione, zakładając, że czujnik ruchu jest aktywny/włączony.

Konfiguracja zależności w sekcji Mój dom

Jest to prosta konfiguracja, która w uproszczeniu działa następująco – po wykrycia ruchu, kiedy czujnik jest aktywny/włączony – włącz światło.

W przypadku tego rozwiązania, należy w sekcji Mój dom sparować komponent oświetlenia z czujnikiem ruchu. W tym celu należy otworzyć komponent oświetlenia, który chcemy sparować z czujnikiem ruchu, wybrać akcje włącz (lista akcji oświetlenia znajduje się w dokumentacji) następnie wybrać oczekiwany czujnik ruchu jako komponent triggerujący.

Należy pamiętać, że czujnik musi być aktywny/włączony, żeby włączyć światło – ustawienia czujnika ruchu zostały opisane w instrukcji Jak włączyć/wyłączyć czujnik ruchu. W przypadku potrzeby włączania światła tylko o określonych porach można stworzyć logikę, która będzie włączała/wyłączała czujnik ruchu powiązany ze światłem.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Konfiguracja zależności w Logice

Jest to konfiguracja przydatna, kiedy czujnik ruchu jest cały czas aktywny/włączony w systemie, natomiast celem jest włączenie światła tylko w momencie, kiedy określone warunki są spełnione – np. jest po zachodzie słońca, jest po określonej godzinie itp.

Włączenie światła po wykryciu ruchu przez czujnik po zachodzie słońca.

Jak zaplanować automatyczne uruchomienie światła nocnego z czujnika ruchu w określonych godzinach nocnych

Poradnik zakłada, że:

Przykładowa logika może wyglądać jak poniżej:

Logika zostanie wyzwolona w momencie wykrycia ruchu w określonych w warunkach godzinach.
Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Jak zaplanować automatyczne uruchomienie światła z czujnika ruchu po zachodzie słońca

Poradnik zakłada, że:

Przykładowa logika może wyglądać jak poniżej:

Logika zostanie wyzwolona w momencie wykrycia ruchu w po zachodzie słońca. W celu osiągnięcia powyższego rezultatu należy stworzyć zmienną, która będzie przetrzymywała informację czy jest już po zachodzie słońca.

Przykład utworzenia zmiennej znajduje się w instrukcji Jak utworzyć zmienną, która będzie zawierała informację o zadanym położeniu rolet. Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Jak stworzyć logikę która włączy/wyłączy czujnik ruchu

Poradnik zakłada, że do systemu został podłączony i skonfigurowany czujnik ruchu – instrukcja znajduje się w dokumentacji konfiguracja czujnika ruchu,

Przykładowa logika włączająca czujnik ruchu może wyglądać jak poniżej:

Przykładowa logika wyłączająca czujnik ruchu może wyglądać jak poniżej:

Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Spis treści