fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja oświetlenia typu ściemniacz

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do wykonania pełnej konfiguracji oświetlenia typu dimmer/ściemniacz, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

 • jak skonfigurować urządzenie DIN DIMMER do obsługi oświetlenia 230V przystosowanego do ściemniania,
 • jak skonfigurować komponent typu dimmer,
 • jak skonfigurować sterowanie oświetleniem za pomocą przycisku.

Jak skonfigurować urządzenie DIN DIMMER do obsługi oświetlenia 230V przystosowanego do ściemniania?

Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji oświetlenia ściemnianego w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia DIN DIMMER do którego fizycznie podłączone jest sterowanie ściemnianym oświetleniem 230V.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus. Przykładowy schemat podłączenia modułu DIN DIMMER znajduje się w sekcji instalacja i podłączenie.

Na potrzeby poradnika obwód oświetlenia należy podłączyć do pierwszego kanału zarejestrowanego modułu DIN DIMMER

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie DIN DIMMER będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Konfiguracja

Następnie otwieramy nowo zarejestrowane urządzenie i opisujemy kanał pierwszy. Poprawne opisanie obwodów podłączonych do kanałów jest bardzo istotne, ponieważ są one wykorzystywane do wyszukiwania i przypisywania adresów w komponentach.

Jak skonfigurować komponent typu dimmer 230V

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować oświetlenie. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu dimmer 230V klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent dimmer 230V musi być sparowany z konkretnymi kanałami modułu, do którego podłączony jest lampa. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu wskazać adres urządzenia, do którego został podłączony obwód 230V.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu DIN DIMMER.

Po poprawnym skonfigurowaniu oświetlenia ściemnianego 230V, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Jak skonfigurować sterowanie oświetleniem za pomocą przycisku

Poradnik zakłada, że urządzenie odczytujące stan przycisków zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie zgodnie z dokumentacją konfiguracja przycisku oraz zostały dodane dwa przyciski do sterowania oświetleniem ściemnianym.

Przykładowa konfiguracja może wyglądać następująco:

 • zmiana stanu oświetlenia (wł/wył) – akcja Zmień stan,
  • naciśnięcie przycisku Przycisk 1 lub Przycisk 2 – zdarzenie Krótkie naciśnięcie,
 • rozjaśnienie – akcja Rozjaśnij,
  • przytrzymanie przycisku Przycisk 1 – zdarzenie Długie naciśniecie,
 • ściemnienie – akcja Ściemnij,
  • przytrzymanie przycisku Przycisk 2 – zdarzenie Długie naciśniecie,
 • zatrzymanie rozjaśniania/ściemniania – akcja Zatrzymaj,
  • puszczenie przycisku Przycisk 1 lub Przycisk 2 – zdarzenie Puszczenie przycisku.

Więcej na temat dostępnych akcji znajduje się w dokumentacji komponentu dimmer 230V. Więcej na temat dostępnych zdarzeń znajduje się w dokumentacji komponentu przycisk.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Spis treści