fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja oświetlenia typu włącz/wyłącz

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do wykonania pełnej konfiguracji oświetlenia typu włącz/wyłącz, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

  • jak skonfigurować urządzenie przekaźnikowe DIN RELAY do obsługi oświetlenia,
  • jak skonfigurować komponent typu oświetlenie,
  • jak skonfigurować sterowanie oświetleniem za pomocą przycisku.

Jak skonfigurować urządzenie przekaźnikowe DIN RELAY do obsługi oświetlenia?

Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji oświetlenia w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia przekaźnikowego DIN RELAY do którego fizycznie podłączone jest sterowanie obwodem 230V.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus. Przykładowy schemat podłączenia znajduje się w sekcji instalacja i podłączenie.

Na potrzeby poradnika obwód oświetlenia należy podłączyć do kanału 3 zarejestrowanego modułu DIN RELAY

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie DIN RELAY będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Konfiguracja

Następnie otwieramy nowo zarejestrowane urządzenie i opisujemy kanał 3. Poprawne opisanie obwodów podłączonych do kanałów jest bardzo istotne, ponieważ są one wykorzystywane do wyszukiwania i przypisywania adresów w komponentach.

Jak skonfigurować komponent typu oświetlenie

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować oświetlenie. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu roleta klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent światło musi być sparowany z konkretnymi kanałami modułu, do którego podłączony jest lampa. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu wskazać adres urządzenia, do którego został podłączony obwód 230V.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu DIN RELAY.

Po poprawnym skonfigurowaniu rolety, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Jak skonfigurować sterowanie oświetleniem za pomocą przycisku

Poradnik zakłada, że urządzenie odczytujące stan przycisków zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie zgodnie z dokumentacją konfiguracja przycisku.

W celu zmiany stanu światła (wł/wył) po krótkim naciśnięciu przycisku należy otworzyć komponent, którym chcemy sterować a następnie:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Spis treści