fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja wideodomofonu Akuvox

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie kroków, potrzebnych konfiguracji domofonu Akuvox R20 oraz integracji z systemem LEKOM. Instrukcja zakłada, że użytkownik ma wykupioną usługę SIP potrzebną do nawiązania połączenia głosowego między wideodomofonem a aplikacją LEKOM Home.

Konfiguracja urządzenia Akuvox

Parametry urządzenia Akuvox, które będą wykorzystane w konfiguracji:

 • konfiguracja stałego adresu IP,
 • konfiguracja usługi SIP,
 • dwa przekaźniki wyjściowe, które mogą być wykorzystane np. do otwierania bramy lub furtki,
 • dwa wejścia, które mogą być wykorzystane np. do podłączenia przycisku do otwarcia furtki lub czujnika otwarcia w skrzynce pocztowej,
 • możliwość powiadomienia urządzenia HOME SERVER poprzez zapytanie HTTP o naciśniętym przycisku na domofonie w celu nawiązania połączenia,
 • możliwość powiadomienia urządzenia HOME SERVER poprzez wysłanie powiadomienia HTTP o zwarciu styku INPUT  na domofonie,
 • możliwość zdalnego otwarcia przekaźnika domofonu poprzez zapytanie HTTP

Logowanie do panelu administracyjnego

Aby zalogować się do panelu administracyjnego należy otworzyć przeglądarkę i zalogować się na adres IP wideodomofonu. Domyślny dane do logowania to

 • użytkownik -> admin
 • hasło -> admin

W celu ustalenia aktualnego IP, można przytrzymać przycisk dzwonka na domofonie, wtedy domofon przeczyta swoje aktualne IP.

Konfiguracja adresu IP

Dobrą praktyką jest ustawienie stałego adresu IP urządzenia. Ustawienia znajdują się w zakładce Network -> Basic. W celu nadania stałego adresu IP należy zmienić typ adresu na Static IP i uzupełnić ustawienia.

Konfiguracja połączenia SIP

W celu konfiguracji usługi SIP domofonu, należy wejść w zakładkę Account -> Basic oraz oraz uzupełnić odpowiednio pola zaznaczone na czerwono. Po poprawnym uzupełnieniu danych do połączenia status powinien pokazywać Registered – co oznacza, że domofon poprawnie zarejestrował się w centrali SIP.

Konfiguracja otwarcia furtki z przycisku zewnętrznego

Urządzenie Akuvox, posiada:

 • dwa przekaźniki wyjściowe, które mogą być wykorzystane np. do otwierania bramy lub furtki,
 • dwa wejścia, które mogą być wykorzystane np. do podłączenia przycisku.

Aby skonfigurować otwarcie furtki z przycisku zewnętrznego, należy

 • otworzyć zakładkę Intercom -> Input 
 • Input Service -> Enabled
 • Action to Execute -> HTTP
 • Http URL ->  http://adres-ip-urządzenia-home-server:8080/intercom/input-1
 • Open Relay -> Relay A/B
  • wybieramy, który przekaźnik ma być uruchomiony z wejścia Input A/B

Konfiguracja dźwięku

 • w celu zmiany głośności domofonu należy wejść w Phone -> Voice 
 • w celu wyłączenia komunikatu o otwartej furtce, należy zmienić ustawienie Open Door Warning na Disabled

Konfiguracja powiadomienia o naciśnięciu przycisku na domofonie w celu nawiązania połączenia

Ustawienie służy do powiadomienia urządzenia HOME SERVER o próbie nawiązania połączenia z wideodomofonu. Powiadomienie będzie również wykorzystane do uruchomienia w domu sygnału dźwiękowego bądź świetlnego.

W celu konfiguracji powiadomienia HTTP o naciśnięciu przycisku na domofonie należy:

 • przejść do zakładki Intercom -> Basic
 • zaznaczyć PushButtonAction -> Http URL
 • uzupełnić Http URL -> http://adres-ip-urządzenia-home-server:8080/intercom/push-button

Konfiguracja przekaźnika do zdalnego otwarcia furtki, bramy

Ustawienie służy do konfiguracji możliwości zdalnego otwarcia przekaźnika na domofonie poprzez zapytanie HTTP. Funkcjonalność jest używana przez urządzenie HOME SERVER.

W celu konfiguracji otwarcia przekaźnika poprzez zapytanie HTTP należy:

 • przejść do zakładki Intercom -> Relay
 • ustawić Switch -> Enabled
 • uzupełnić UserName
  • na potrzeby poradnika może to być użytkownik admin
 • uzupełnić Password 
  • na potrzeby poradnika może to być hasło admin

Konfiguracja powiadomień o zwarciu styku INPUT domofonu

Urządzenie posiada dwa wejścia, które mogą być wykorzystane np. do podłączenia przycisku. W celu konfiguracji powiadomienia urządzenia HOME SERVER o zwarciu wejścia należy:

 • otworzyć zakładkę Intercom -> Input
 • ustawić Action to execute -> HTTP
 • odpowiednio uzupełnić Http URL
  • http://adres-ip-urzadzenia-home-server:8080/intercom/input-1
  • http://adres-ip-urzadzenia-home-server:8080/intercom/input-2

Konfiguracja LEKOM Home Manager

Poradnik zakłada, że urządzenie Akuvox zostało podłączone i skonfigurowane zgodnie z powyższą instrukcją.

Dodanie komponentu wideodomofon

Należy stworzyć pomieszczenie, w którym ma się znajdować wideodomofon. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu wideodomofon klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Komponent domofonu należy skonfigurować zgodnie z poniższym:

Dodanie komponentu do obsługi furtki/bramy

Należy stworzyć pomieszczenie, w którym ma się znajdować komponent gniazdo dla otwarcia przekaźnika domofonu. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu gniazdo klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Komponent gniazdo należy skonfigurować zgodnie z poniższym:

Konfiguracja logiki opartej o zdarzenia domofonu

Po poprawnym dodaniu do systemu komponent typu wideodomofon w w logikach pojawiają się poniższe zdarzenia do wykorzystania jako wyzwalacz logiki. Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Konfiguracja logiki do obsługi dzwonka

Aby uruchomić dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy, świetlny po naciśnięciu przez użytkownika przycisku połączenia na wideodomofonie, należy dodać do systemu poniższa logikę (przy założeniu, że komponent dzwonka został wcześniej dodany do systemu). Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Konfiguracja logiki do otwarcia furtki z aplikacji LEKOM Home

Aby otworzyć furtkę po naciśnięciu przycisku w aplikacji LEKOM Home należy stworzyć logikę jak poniżej. Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Konfiguracja logiki do otwarcia furtki z przycisku

Aby otworzyć furtkę po naciśnięciu przycisku można stworzyć logikę jak poniżej. Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Konfiguracja LEKOM Home

Poradnik zakłada, że urządzenie Akuvox zostało podłączone i skonfigurowane zgodnie z powyższą instrukcją. oraz domofon został skonfigurowany w aplikacji LEKOM Home Manager zgodnie z instrukcją.

Połączenia z wideodomofonem są wpierane na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.

Konfiguracja Android

W celu konfiguracji wideodomofonu w aplikacji LEKOM Home należy otworzyć okno ustawień i uzupełnić dane z zakładki WIDEODOMOFON. Więcej informacji na temat ustawień natywnych aplikacji  znajduje się w dokumentacji.

Wymagane ustawienia to:

 • numer użytkownika
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • numer domofonu
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • SIP URL
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • Port SIP
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • hasło
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • port -> 443
 • dźwięk -> dzwonek

Przykładowa konfiguracja może wyglądać jak poniżej:

Po uzupełnieniu klikamy opcje ODŚWIEŻ – jeżeli dane połączenia zostały poprawnie wprowadzone, status powinien pokazywać Rejestracja udana.

Uwaga: jeżeli domofon ma być obsługiwany na tablecie należy zmienić typ dzwonka na alarm (w przeciwnym razie nie będzie słuchać powiadomienia). W celu szybszego nawiązania połączenia pomiędzy domofonem a tabletem warto ustawić następujące opcje w zakładce HOME APP:

Konfiguracja iOS

W celu konfiguracji wideodomofonu w aplikacji LEKOM Home należy otworzyć okno ustawień i uzupełnić dane z zakładki WIDEODOMOFON. Więcej informacji na temat ustawień natywnych aplikacji  znajduje się w dokumentacji.

Wymagane ustawienia to:

 • numer użytkownika
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • numer domofonu
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • serwer SIP
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • port SIP
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • hasło
  • zgodnie z ustawieniami centrali SIP
 • port -> 443
 • dźwięk -> dzwonek

Przykładowa konfiguracja może wyglądać jak poniżej:

Po uzupełnieniu klikamy opcje ikonę ODŚWIEŻ w prawym górnym rogu – jeżeli dane połączenia zostały poprawnie wprowadzone, status powinien pokazywać Rejestracja udana.

Można również wykonać połączenie testowe z domofonem korzystając z opcji Połączenie testowe.

Spis treści