fbpx
Producent
systemu

Aplikacja

Informacje ogólne

Home Alarm – dedykowana aplikacja dostępna dla systemów Android oraz iOS instalowana na tablecie pracującym jako manipulator alarmowy zamocowanym w dedykowanej szklanej ramie LEKOM.

Aplikacja alarmowa jest częścią aplikacji LEKOM Home.

Widok

Widok został podzielony na trzy części.

1. Stanu systemu alarmowego

 • Stan alarmu – pole pokazujący aktualny stan uzbrojenia alarmu
  • rozbrojony
  • zazbrojony
 • Stan okien  – pole pokazujące aktualny stan okien,
  • w przypadku próby zazbrojenia alarmu przy otwartym oknie system powiadomi o otwartych oknach oraz zapyta czy zazbroić alarm mimo to, wykluczając otwarte okna

2. Klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna służy do wprowadzenia kodu bezpieczeństwa.

3. Nawigacja

 • Cofnij
  • służy do cofnięcia/skasowania wprowadzonego kodu dostępu
 • Zatwierdź
  • służy do zatwierdzenia wprowadzonego kodu bezpieczeństwa
 • Wyjście
  • służy do uruchomienia sceny wyjście, która po zazbrojeniu alarmou może wykonać dowolnie skonfigurowane czynności w systemie takie jak np. zgaszenie świateł, zmiana temperatury, opuszczenie rolet itp.

Konfiguracja

Android

Aby przejść do trybu konfiguracji należy przy włączonej aplikacji nacisnąć przycisk zmniejszający głośność co spowoduje wyświetlenie ekranu podstawowej konfiguracji aplikacji. W celu skonfigurowania aplikacji LEKOM Home w trybie Home Alarm należy uzupełnić pola w zakładce HOME SERVER służącej jako parametry do połączenia z serwerem.

 • LEKOM_ID
  • użytkownik logowania do systemu
 • Hasło
  • hasło dostępu do systemu
 • Lokalny adres IP
  • wewnętrzny/lokalny adres IP urządzenia HOME SERVER
  • w adresie należy podać port :81 – przykładowo będzie to 192.168.1.10:81
 • Zewnętrzny/publiczny adres IP/DNS urządzenia HOME SERVER
  • adres pozostawić pusty, aplikacja Home Alarm komunikuje się tylko po wewnętrznym adresie IP

Więcej informacji na temat konfiguracji aplikacji LEKOM Home znajduje się pod linkiem ustawienia aplikacji mobilnej.

Spis treści