fbpx
Producent
systemu

Ustawienia

Informacje ogólne

Konfiguracja alarmu odbywa się z poziomu aplikacji LEKOM Home Manager. Zakładka Alarm dostępna w menu Ustawienia umożliwia dostosowanie działania systemu alarmowego.

Ustawienia alarmu są widoczne po wcześniejszej aktywacji rozszerzenia alarmowego, które można uruchomić w zakładce Projekt -> Ustawienia… więcej informacji znajduje się tutaj.

Ustawienia parametrów systemu zostały pogrupowane według funkcjonalności oraz podzielone na kategorie względem poziomu szczegółowości.

Należy pamiętać o tym, że po aktualizacji ustawień, trzeba koniecznie kliknąć przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu a następnie z menu Projekt uruchomić Synchronizację.

alarm-ustawienia

Podstawowe

Podstawowe ustawienia alarmu.

 • Kod zabezpieczający
  • służy do zabezpieczenia systemu alarmowego
 •  Pin do karty GSM
  • służy do wprowadzenia pinu GSM do karty, w przypadku kiedy jest wymagany
 • Stan syreny alarmowej
  • służy do ustawienia czy ma się uruchomić syrena alarmowa w przypadku wyzwolenia alarmu
 • Czas działania syreny alarmowej w sekundach
  • ustawienie jak długo syrena alarmowa ma dawać sygnały akustyczne po wyzwoleniu alarmu
 • Czas na rozbrojenie alarmu w sekundach
  • służy do wprowadzenia czasu na rozbrojenie alarmu
 • Dozwolona ilość prób rozbrojenia alarmu
  • służy do wprowadzenia limitu na próby rozbrojenia alarmu
 • Czas zmrożenia alarmu w sekundach
  • służy do wprowadzenia czasu zamrożenia alarmu podczas tzw. “nocnych wędrówek”
  • w przypadku wykrycia ruchu ze strefy niezazbrojonej w zazbrojoną system zamraża alarm i daje czas na wyjście z danej strefy
  • funkcjonalność przydatna np. w przypadku, kiedy w nocy schodzimy do lodówki
 • Zabezpieczenie przed fałszywym alarmem
  • opcja, która wyklucza fałszywe alarmy – kiedy system wykryje naruszenie strefy, w której jest zazbrojony alarm, poczeka określoną ilość czasu (Czas oczekiwania na wykrycie kolejnego ruchu w sekundach) na ponowienie ruchu i dopiero wyzwoli alarm
 • Czas oczekiwania na wykrycie kolejnego ruchu w sekundach
  • czas oczekiwania na kolejny ruch przed wyzwoleniem alarmu po wykryciu naruszenia w strefie

Powiadomienia

Ustawienia związane z wysyłaniem powiadomień alarmowych.

 • Wystąpienie alarmu – definicja sposobu powiadomienia użytkownika o wystąpieniu alarmu
  • wiadomość SMS
  • połączenie GSM
  • wiadomość SMS i połączenie GSM
 • Pulsacyjne miganie świateł
  • służy do ustawienia pulsacyjnego migania świateł w przypadku naruszenia alarmu
 • Zrzut obrazu z kamer
  • służy do ustawienia czy system ma automatycznie wykonać zrzut obrazu z wszystkich kamer podczas naruszenia alarmu
 • Czujnik dymu, gazu, zalania – służy do ustawienia sposobu powiadomienia w przypadku wykrycia naruszenia przez czujnik
  • brak – brak powiadomienia
  • wiadomość SMS i połączenie GSM
  • uruchom alarm

Zaawansowane powiadomienia

W ustawieniach zaawansowanych znajdą się zaawansowane ustawienia powiadomień.

 • Odstęp pomiędzy seriami w sekundach (domyślnie 480s)
  • ustawienia czasu wybudzenia centrali alarmowej w celu rozesłania notyfikacji o wzbudzonym alarmie
 • Czas trwania serii w sekundach (domyślnie 240s)
  • ustawienia czasu trwania serii wysyłania powiadomień o wzbudzonym alarmie
 • Częstotliwość notyfikacji w sekundach (domyślnie 120s)
  • ustawienia częstotliwości wysyłania powiadomień o wzbudzonym alarmie podczas czasu trwania serii wysyłania powiadomień
 • Limit wiadomości SMS
  • ustawienie limitu rozesłanych wiadomości do grupy administrator
  • 0 oznacza brak limitu
 • Limit połączeń GSM
  • ustawienie limitu wykonanych połączeń GSM do grupy administrator
  • 0 oznacza brak limitu
 • Limit wiadomości SMS dla obserwatora
  • ustawienie limitu rozesłanych wiadomości do grupy administrator
  • 0 oznacza brak limitu
 • Częstotliwość pulsacyjnego migania świateł w milisekundach
  • ustawienie częstotliwości zmiany stanu świateł podczas wyzwolenia alarmu

Czujniki

Ustawienia związane z czujnikami podłączonymi do systemu alarmowego.

 • Aktywacja alarmu – ustawienie służące do zdefiniowania czy dany czujnik może wyzwolić alarm
  • tak
  • nie
 • Zamrożenie alarmu – ustawienie służące do zdefiniowania czy dany czujnik powoduje zamrożenie alarmu
  • brak
  • długie – czas zamrożenia alarmu podczas “nocnej wędrówki”
  • krótkie – czas na rozbrojenie alarmu
Spis treści