fbpx
Producent
systemu

LEKOM Home Alarm

Informacje ogólne

Home Alarm jest to autorska centrala alarmowa LEKOM. Urządzenie pełni zarówno funkcje systemu alarmowego jak i modułu wejściowego, do którego można podłączyć rożnego rodzaju czujniki. Specyfikacja urządzenia znajduje się pod linkiem HOME ALARM.

Sterowanie alarmem możliwe jest z poziomu:

  • manipulatora naściennego
  • aplikacji do zarządzania domem LEKOM Home
    • z poziomu dedykowanego widoku aplikacji alarmowej
    • z poziomu standardowego widoku aplikacji – więcej informacji znajduje się w dokumentacji widok alarmu

Konfiguracja alarmu odbywa się z poziomu aplikacji LEKOM Home Manager a lista wszystkich dostępnych ustawień znajduje się w zakładce ustawienia alarmowe.

Manipulator

Manipulator alarmowy LEKOM, który może również posłużyć jako klawiatura do kontroli dostępu.

Aplikacja LEKOM Home

Dedykowany widok w aplikacji LEKOM Home instalowanej na tablecie pracującym jako manipulator alarmowy zamocowanym w dedykowanej szklanej ramie LEKOM.

Widok systemu alarmowego dostępny jest również w aplikacji mobilnej LEKOM Home. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji widok alarmu.

Wybrane funkcjonalności

Nocne wędrówki

Służy do rozbrajania części nocnej (części domu uzbrajanej systemem alarmowym nocą) w trakcie, gdy domownik wychodząc z sypialni chce np. skorzystać z uzbrojonej strefy w obrębie, której jest np. kuchnia.

System wykrywa, kiedy domownik wchodzi ze strefy niezazbrojonej w zazbrojoną i “zamraża” centrale alarmową na określoną ilość czasu, dając czas na wykonanie zamierzonej aktywności, po czym automatycznie “rozmraża” centrale alarmową wracając do stanu uzbrojenia.

Grupy użytkowników

W systemie zdefiniowane są dwie grupy użytkowników, różniące się poziomem i ilością powiadomień GSM o zdarzeniach w budynku.

Grupa administrator otrzymuje wszystkie powiadomienia systemowe takie jak zazbrojenie/rozbrojenie alarmu, naruszenia alarmu, brak prądu/internetu.

Grupa obserwator jest przydatna w przypadku, kiedy chcielibyśmy jednorazowo powiadomić osobę trzecią o wystąpieniu alarmu, jednocześnie nie dawać pełnego wglądu w zdarzenia takie jak zazbrojenie, rozbrojenie alarmu itp.

Zabezpieczenie przed fałszywym alarmem

W ustawieniach systemu alarmowego dostępna jest opcja zabezpieczenia przed fałszywym alarmem – w przypadku naruszenia uzbrojonej strefy alarmowej, system powiadomi użytkownika poprzez wiadomość SMS o potencjalnym naruszeniu strefy oraz przełączy się w tryb oczekujący (przez określoną ilość czasu) na ponowienie ruchu.

W przypadku kiedy naruszenie strefy wystąpi jeszcze raz zostaje wyzwolony alarm – w przeciwnym wypadku alarm wraca do stanu czuwania.

Funkcjonalność eliminuje wyzwolenie alarmu poprzez przypadkowe, jedno razowe wykrycie ruchu przez czujnik.

Pulsacyjne miganie światłem

Funkcjonalność rozszerza możliwości sygnalizacyjne klasycznej syreny alarmowej o pulsacyjne miganie światłem w całym budynku, dzięki czemu naruszenie alarmu jest bardziej widoczne dla osób trzecich.

Symulacja obecności

System pozwala na symulowanie obecności użytkowników podczas pobytu poza wakacjach.

Wykonanie zrzutu z kamer po wyzwoleniu alarmu

Funkcjonalność pozwalająca na wykonanie zrzutu z kamer po wyzwoleniu alarmu, dzięki czemu zdjęcia widoczne są z poziomu aplikacji LEKOM na urządzeniu mobilnym zaraz po wystąpieniu alarmu.

Spis treści