fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja harmonogramu – roleta sypialnia poranek

Założenia

Celem poniższego poradnika jest utworzenie harmonogramu, który uruchomi się codziennie o godzinie 6:00 i rozpocznie stopniowe podnoszenie rolety w sypialni na 20%, 50% oraz 100%.

Dodatkowo, jeżeli w trakcie podnoszenia rolety do góry, zostanie ona ręcznie opuszczona, system pominie dalsze, stopniowe podnoszenie i pozostawi roletę w pozycji zamkniętej.

Harmonogram:

 • godzina 6:00
  • ustaw roletę na 20%
 • godzina 6:05
  • ustaw roletę na 50%
 • godzina 6:10
  • ustaw roletę na 100%

W celu realizacji powyższego założenia należy:

 • utworzyć nowy projekt w aplikacji,
 • podłączyć do systemu i zarejestrować moduł przekaźnikowy DIN RELAY,
 • w pomieszczeniu, w którym znajduje się roleta utworzyć i skonfigurować nowy komponent typu roleta,
 • stworzyć logiki odpowiedzialne za automatyczne sterowanie roletami.

Kroki

 • w kroku pierwszym utworzymy harmonogram, który będzie uruchamiał się codziennie o godzinie 6:00
 • w kroku drugim zadaniem będzie stworzenie trzech logik, które będą odpowiedzialne za ustawienie rolety na odpowiednim poziomie – 20%, 50%, 100%
  • przy założeniu, że roleta nie została opuszczona ręcznie do stanu 0%
 • w kroku trzecim użyjemy logik z kroku drugiego w logice zbiorczej wyzwalanej na podstawie harmonogramu

Docelowo zostaną stworzone cztery logiki realizujące powyższe założenie.

Krok 1 – stworzenie harmonogramu

Na potrzeby tego poradnika użyjemy harmonogramu stworzonego w aplikacji LEKOM Home – ułatwi to późniejsza edycje czasu wykonania zaplanowanego harmonogramu z poziomu aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

W celu stworzenia nowego harmonogramu należy otworzyć aplikacje LEKOM Home oraz wybrać pomieszczenie, w którym znajduje się roleta.

Kliknąć w ikonę zadań na w dolnym pasku menu.

Dodać nowy harmonogram klikając w ikonę plus.

Uzupełnić wymagane pola:

 • Nazwa zadania
  • roleta sypialnia poranek
 • Typ zadania
  • harmonogram
 • Czas wykonania
  • codziennie o godzinie 6:00

a następnie kliknąć Zapisz.

Krok 2 – stworzenie logik odpowiedzialnych za podniesienie rolety

Celem kroku drugiego jest stworzenie trzech logik, każda odpowiedzialna za podniesienie rolety do odpowiedniego stanu, przy założeniu, że stan rolety nie został ręcznie obniżony po pierwszym podniesieniu na 20%.

W celu utworzenia nowej logiki klikamy w menu Logiki następnie Dodaj nową logikę. Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Uzupełnić wymagane pola:

 • Nazwa logiki
  • Ustaw roletę w sypialni na 20
 • Grupa
  • poranek

Uzupełnić warunek uruchomienia logiki:

 • kliknąć w ikone Plus w sekcji ‘Jeśli dodatkowe warunki są spełnione (opcjonalnie):’

Wyszukać roletę w sypialni oraz ustawić warunek na stan rolety mniejszy niż 20%.

Ustawić zadany stan do wykonania, ponownie klikając w ikonę Plus tym razem w sekcji To wykonaj, wybierając komponent rolety w sypialni oraz ustawiając oczekiwany stan, następnie kliknąć Zapisz.

Następnie należy dwukrotnie skopiować ostatnio przygotowaną logikę oraz edytować warunki:

 • Logika: Ustaw roletę w sypialni na 50
  • Warunek: Stan rolety jest większy lub równy 20%
  • Wykonaj: Ustaw stan rolety na 50%
 • Logika: Ustaw roletę w sypialni na 100
  • Warunek: Stan rolety jest jest większy lub równy 50%
  • Wykonaj: Ustaw stan rolety na 100%

W celu skopiowania logiki należy:

 • wrócić do widoku głównego Logiki
 • wybrać grupę Poranek
 • skopiować ostatnio stworzoną logikę,
  • klikając ikonę 3 kropek w bocznym menu przy logice a następnie opcję Powiel

Po poprawnym skonfigurowaniu logik, powinny one wyglądać następująco:

Ustaw roletę w sypialni na 20

Ustaw roletę w sypialni na 50

Ustaw roletę w sypialni na 100

Krok 3 – stworzenie logiki wyzwalanej przez harmonogram

Celem kroku trzeciego jest stworzenie logiki wyzwalanej przez harmonogram i inicjującej stopniowe podniesienie rolety.

Tworzymy nową logikę, w której zdarzeniem wyzwalającym będzie harmonogram Rolety poranek.

W sekcji To wykonaj dodajemy instrukcje do wykonania, które powinny wyglądać następująco.

Harmonogram Roleta poranek wyzwoli logikę Podnieś roletę w sypialni o poranku, która co 300 000 ms (5 min) ustawi kolejny zadany stan dla rolety w sypialni.

Spis treści