fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja krok po kroku

Założenia

Celem poniższego poradnika jest stworzenie instrukcji dającej pełny obraz jak krok po kroku przeprowadzić konfigurację systemu w aplikacji LEKOM Home Manager. Jest to instrukcja, która grupuje wszystkie poradniki względem chronologicznych etapów przeprowadzania konfiguracji systemu i może być punktem odniesienia dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z systemem LEKOM.

Poradnik zakłada, że została:

 • przygotowana instalacja elektryczna w schemacie gwiazdy,
 • przygotowana instalacja alarmowa,
 • przygotowana magistrala LM-Bus rozprowadzona szeregowo od puszki do puszki,
 • przygotowana szafa szafa sterownicza, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus.

Zarys planu działania

 • stworzenie nowego projektu,
 • rejestracja urządzeń,
 • wprowadzenie dokumentacji instalacji elektrycznej,
 • konfiguracja komponentów,
 • konfiguracja logik,
 • konfiguracja diagnostyki, bezpieczeństwa i monitorowania zdrowia systemu,
 • wprowadzenie do aplikacji LEKOM Home

Stworzenie nowego projektu

Po przygotowaniu instalacji elektrycznej i podłączeniu szafy sterowniczej pierwszym krokiem jest przygotowanie nowego projektu w aplikacji LEKOM Home Manager.

Poniżej znajdują się przydatne materiały:

 • domyślne adres aplikacji LEKOM Home Manager,
  • 192.168.1.10:8081
   • domyślny użytkownik admin
   • domyślne hasło lekom
 • zaleca się zmianę domyślnego hasła po pierwszym uruchomieniu.

Rejestracja urządzeń

Rejestracja ma na celu nadanie odpowiednich adresów urządzeniom podłączony do magistrali LM-Bus. Każde urządzenie posiada unikatowy adres, nadawany automatycznie przez system. Rejestracja może być przeprowadzona na dwa sposoby:

 • automatycznie,
  • system nadaje losowym modułom kolejne numery,
 • ręcznie,
  • użytkownik decyduje, który moduł zarejestrować a system nadaje mu kolejny numer.

Dobrą praktyką jest ręczna rejestracja modułów zainstalowanych w szafie sterowniczej, w celu zachowania kolejności nadanych numerów względem położenia w szafie.

Kolejność rejestracji modułów poza szafą sterowniczą nie ma znaczenia, więc można skorzystać z rejestracji automatycznej.

Wprowadzenie dokumentacji instalacji elektrycznej

Dobrą praktyką jest uzupełnienie dokumentacji instalacji elektrycznej, co ułatwia późniejsze zarządzanie i serwisowanie projektu. Aplikacja LEKOM Home Manager posiada dedykowany panel, gdzie można wprowadzić szereg informacji związanych z przygotowaną infrastrukturą, m.in. number bezpiecznika, fazy, zuga oraz inne.

Poniżej znajdują się przydatne materiały:

Konfiguracja pomieszczeń i komponentów

Poradnik zakłada, że urządzenia LEKOM zostały poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie. Kolejnym krokiem jest konfiguracja pomieszczeń w budynku oraz komponentów odpowiedzialnych za obsługę urządzeń elektrycznych.

Poniżej znajdują się przydatne materiały:

Konfiguracja logik

Poradnik zakłada, że urządzenia LEKOM zostały poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie oraz zostały skonfigurowane komponenty systemu. Kolejnym krokiem jest konfiguracja logik. Ilość logik, które można stworzyć w systemie jest nieograniczona i jest związana z konkretnymi przypadkami użycia – poradnik przedstawia kilka bazowych logik, które warto skonfigurować.

Poniżej znajdują się przydatne materiały:

Konfiguracja diagnostyki, bezpieczeństwa i monitorowania zdrowia systemu

Założeniem poniższego poradnika jest przekazanie dobrych praktyk przy wstępnej konfiguracji systemu.

Konfiguracja bezpiecznego certyfikatu SSL

Urządzenie HOME SERVER potrzebuje stałego, publicznego adresu IP. Następnym krokiem jest wygenerowanie bezpiecznego certyfikatu SSL, używanego do komunikacji pomiędzy aplikacją LEKOM Home a urządzeniem HOME SERVER.

Przydatne materiały:

Konfiguracja usługi VPN do zdalnego zarządzania

Usługa VPN służy do zdalnego zarządzania systemem. Z uwagi na bezpieczeństwo aplikacja LEKOM Home Manager nie jest publicznie wystawiona na świat. W celu zdalnego zarządzania systemem najpierw należy połączyć się z usługą VPN.

Przydatne materiały:

Konfiguracja tworzenia kopii bezpieczeństwa

Dobrą praktyką jest konfiguracja periodycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa, która może zostać wysłana np. na zewnętrzny serwer FTP.

Przydatne materiały:

Konfiguracja monitorowania stanu zdrowia systemu

Dobrą praktyką jest konfiguracja monitorowania stanu zdrowia systemu, dzięki czemu administrator może zostać powiadomiony o nieprawidłowościach w systemie.

Przydatne materiały:

Wprowadzenie do aplikacji LEKOM Home

Aplikacja LEKOM Home to aplikacja, która w sposób intuicyjny i bardzo prosty pozwala na sterowanie domem inteligentnym i jego urządzeniami takimi jak oświetlenie, gniazda, ogrzewanie, rolety, urządzenia AGD, multimedia itp.

Poniżej znajdują się przydatne materiały:

 • domyślny adres aplikacji LEKOM Home
  • 192.168.1.10 
   • użytkownik to nazwa projektu
   • domyślne hasło lekom
 • aplikacja dostępna dla urządzeń z systemem Android, iOS
 • aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej
  • http://adres-ip-urzadzenia-home-serwer
  • https://domena-dla-ktorej-zostal-wygenerowany-certyfikat-ssl
 • zaleca się zmianę domyślnego hasła po pierwszym uruchomieniu.
Spis treści