fbpx
Producent
systemu

Projekt

Menu Projekt zawiera ustawienia związane z projektem tj. wszystkimi pomieszczeniami i komponentami budynku. Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji.

Zapisz

Funkcja Zapisz służy do zapisania aktualnego stanu projektu Mój dom. Należy pamiętać o tym, że konfiguracja zostaje jedynie zapisana, ale nie jest wysłana do urządzeń LEKOM.

Synchronizacja

W celu uruchomienia synchronizacji należy przejść do zakładki Projekt -> Synchronizacja

Synchronizacja projektu odpowiada za wysłanie stworzonej lub zmodyfikowanej konfiguracji do urządzeń LEKOM. Podczas synchronizacji, konfiguracja systemu zostaje zapisana oraz widok aplikacji LEKOM Home zostaje odświeżony.

Synchronizacja wysyła do urządzeń tylko konfigurację, która została dodana/zaktualizowana, w przeciwieństwie do Pełnej synchronizacji dostępnej z poziomu menu Admin, która wysyła i nadpisuje całą konfiguracje systemu.

Synchronizacja nie jest wymagana w przypadku utworzenia/aktualizacji Logiki czy Dokumentacji – ponieważ, są one synchronizowane z systemem zaraz po zapisie.

Pierwszym krokiem każdej synchronizacji jest automatyczny zapis kopii bezpieczeństwa, która w razie potrzeby może zostać wykorzystana do przywrócenia poprzedniej wersji konfiguracji projektu, następnie system przetwarza dokonane zmiany oraz generuje odpowiednią konfigurację oraz widok aplikacji.

Kopia bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa służy do eksportu oraz importu projektu. Podczas pracy nad konfiguracją systemu, istnieje możliwość wykonania ręcznej kopii bezpieczeństwa projektu oraz przywrócenie jej w dowolnym momencie. Kopia konfiguracji projektu jest zapisywana w pliku na serwerze (jest przechowywana przez 30 dni – starsze kopie bezpieczeństwa zostają usunięte), skąd może być pobrana na dysk lokalny komputera. Istnieje również możliwość automatycznego zapisu kopii na serwerze FTP, ustawienia znajdują się w ustawieniach systemu Kopia zapasowa.

W razie potrzeby można przywrócić wybraną wersję kopii bezpieczeństwa z dysku komputera, na który została ona wcześniej pobrana.

Zapis kopii bezpieczeństwa

W celu stworzenia nowej kopii bezpieczeństwa, należy kliknąć w przycisk Stwórz. Nowa kopia bezpieczeństwa opatrzona w nazwie datą i godziną utworzenia (rrrrmmdd_ggmmss) będzie widoczna w sekcji Dostępne kopie bezpieczeństwa. W celu pobrania kopii bezpieczeństwa na komputer, należy kliknąć przycisk Pobierz

Przywrócenie kopii bezpieczeństwa

W celu przywrócenia kopii bezpieczeństwa z piku, należy kliknąć w przycisk Choose File, wybrać odpowiedni plik kopii bezpieczeństwa, która ma zostać przywrócona i kliknąć Zapisz

Po poprawnym przywróceniu projektu (kopii bezpieczeństwa) zostaną wyświetlone monity w prawym górnym rogu ekranu, po czym widok projektu zostanie odświeżony.

Ustawienia

Ustawienia projektu pokazują ogólne informacje o systemie oraz dają możliwość aktualizacji oprogramowania. Ustawienie w zakładce Rozszerzenia alarmowe służy do aktywacji aplikacji LEKOM Home Alarm.

Aktualizacja systemu

Jeżeli jest dostępna nowa wersja aplikacji, w zakładce Ustawienia będzie widoczny monit o możliwości aktualizacji.

W celu przeprowadzenia aktualizacji, należy kliknąć przycisk Aktualizuj oraz poczekać aż aktualizacja zostanie zakończona.

Należy pamiętać, żeby po aktualizacji aplikacji LEKOM Home Manager wyczyścić cache przeglądarki.

Spis treści