fbpx
Producent
systemu

Urządzenia

W widoku Urządzenia dostępne są informacje dotyczące urządzeń podłączonych do systemu. Każde urządzenie ma przypisany typ oraz unikatowy numer ID. System LEKOM w sposób całkowicie automatyczny wyszukuje oraz adresuje moduły podłączone do magistrali LM-BUS.

Lista urządzeń może być sortowana po dacie rejestracji, nazwie oraz adresie. Można również filtrować moduły po typie oraz nazwie.

Status urządzenia

Wszystkie urządzenia są cykliczne odpytywane przez system, celem aktualizacji ich statusu, który jest widoczny w kolumnie StatusUstawienia związane z cyklicznym odpytywaniem urządzeń znajduję się w ustawieniach systemu w zakładce urządzenia

Dostępne statusy:

 • OK – oznacza, że urządzenie odpowiedziało w zadanym czasie
 • Uszkodzony – oznacza, że urządzenie nie odpowiada
 • Urządzenie nieznane – oznacza, że podłączone urządzenie nie jest rozpoznane przez system
 • Status nieznany – oznacza, że system nie jest w stanie określić jaki jest stan urządzenia
 • Wyłączony – oznacza, że urządzenie zostało permanentnie wyłączone z komunikacji
 • Zablokowany – oznacza, że urządzenie zostało tymczasowo wyłączone z komunikacji, po restarcie bądź rozlokowaniu urządzenie pojawia się ponownie

Po najechaniu kursorem na ikonę statusu widoczne są dodatkowe informacje na temat modułu:

 • status
 • ID rejestracji oraz urządzenia
 • czas ostatniej odpowiedzi
 • czas działania
 • pamięć dostępna na urządzeniu
 • informacje na temat wersji oprogramowania, wersji modułu oraz adresu IP (jeśli dotyczy)

Rejestracja urządzeń

Po poprawnym podłączeniu nowego urządzenia do systemu rejestracja może być przeprowadzona na 2 sposoby.

Rejestracja automatyczna

Jest to przydatna funkcja w przypadku, kiedy nie zależy nam na tym, aby moduły były zarejestrowane w ustalonej kolejności. W celu rejestracji nowych urządzeń należy kliknąć przycisk Wykryj urządzenia 

System LEKOM automatycznie zarejestruje nowe urządzenia, które następnie będą dostępne w widoku listy urządzeń.

Rejestracja ręczna

Jest to przydatna opcja, kiedy chcemy zachować kolejność rejestrowanych modułów, np. w rozdzielni elektrycznej.

Aby zarejestrować urządzenie należy przytrzymać przycisk CONF na module na około 2 sek. Po dwukrotnym mrugnięciu diody led moduł będzie zarejestrowany w systemie.

Aby przywrócić moduł do ustawień fabrycznych / wyrejestrować, należy przytrzymać przycisk CONF na 3 sek, kiedy dioda led mrugnie bardzo szybkim tempem 4 razy, moduł zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.

Walidacja urządzeń

Opcja Waliduj urządzenia służy do sprawdzenia czy wszystkie urządzenia są aktywne i działają poprawnie. Uruchomienie walidacji zalecane jest, po dołożeniu/wymianie/aktualizacji infrastruktury modułów LEKOM.

Menu podręczne

Każdy moduł posiada menu podręczne, które pojawia się po kliknięciu w ikonę z trzema kropkami znajdującą się po prawej stronie.

Dostępne opcje:

 • Edytuj – prowadzi do okna edycji, gdzie można zmienić nazwę urządzenia oraz wprowadzić nazwy poszczególnych kanałów
 • Odśwież status – odpytuje moduł o aktualny stan
 • Restart – uruchamia restart modułu
 • Test włącz, Test wyłącz, Test włącz/wyłącz – uruchamia test modułu
 • Zablokuj/Rozblokuj urządzenie – opcja służąca do tymczasowego wyłączenia modułu z komunikacji, powrót do komunikacji następuje po uruchomieniu opcji Rozblokuj urządzenie lub restarcie modułu
 • Wyłącz/Włącz urządzenie – opcja służąca do permanentnego wyłączenia modułu z komunikacji, powrót do komunikacji następuje po uruchomieniu opcji Włącz urządzenie
 • Usuń – usuwa urządzenie z systemu

Edycja urządzenia

Aby otworzyć okno edycji, należy dwukrotnie kliknąć w urządzenie lub wybrać opcję edycji z menu podręcznego po prawej stronie (oznaczonego trzema kropkami).

device2

W oknie edycji można ustawić nazwę modułu oraz przypisać nazwy konkretnym kanałom, czyli obwodom elektrycznym, które zostały podłączone do urządzenia, np. Lampa w kuchni. Poprawne opisanie wszystkich obwodów podłączonych do systemu ułatwi późniejsza konfiguracje.

Przed przystąpieniem do nadawania nazw modułom i kanałom należy ustalić spójny i przejrzysty system nazewnictwa, aby można było jednoznacznie zidentyfikować stosowne urządzenie w pomieszczeniu.

Test urządzenia

Każdy kanał posiada menu podręczne po prawej stronie, z poziomu którego możemy testowo włączyć bądź wyłączyć obwód.

Spis treści