fbpx
Producent
systemu

Nawigacja

Informacje ogólne

Każde pomieszczenie/kategoria posiada swój własny widok oraz powiązane z nim sceny, harmonogramy oraz ustawienia.

Górne menu

W górnej części aplikacji znajdują się dwie listy rozwijane widoku na głównej części ekranu aplikacji.

Pierwsza „Pokoje” pozwala na wybranie konkretnego pomieszczenia (salon, kuchnia, garaż…) i wyświetlenia wszystkich komponentów znajdujących się w tym pomieszczeniu. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Druga „Kategorie” pozwala na wybranie konkretnego typu komponentu (gniazda, oświetlenie, rolety, ogrzewanie…) i wyświetlenie pełnej listy wybranych komponentów niezależnie w jakim pomieszczeniu się znajduje. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Dolne menu

W dolnej części ekranu znajduje się 5 ikon pozywających przejść do odpowiednich ekranów z dodatkowy informacjami / funkcjami systemu. Ikony te reprezentują (w kolejności od lewej do prawej) następujące informacje / funkcje:

 • Alarm (ikona tarczy)
  • na ekranie tym można sprawdzić aktualne ustawienia alarmu, uzbroić lub rozbroić alarm w poszczególnych strefach domu
 • Kamery (ikona kamery)
  • na ekranie tym można wyświetlić obraz z wybranej kamery w czasie rzeczywistym.
 • Ulubione (ikona gwiazdki)
  • ekran ten służy do zgrupowania w jednym miejscu wszystkich utworzonych scen oraz harmonogramów. Za pomocą jego funkcjonalności można uruchomić wybraną scenę oraz sprawdzić status harmonogramów (czy jest włączony lub wyłączony).
 • Zadania (ikona listy)
  • ekran ten służy do tworzenia, modyfikowania, usuwania oraz włączania / wyłączania scen i harmonogramów. Więcej na ten temat w punkcie Zarządzanie Scenami i harmonogramami.
 • Ustawienia (ikona trzy poziome kreski)
  • ekran ten służy do wprowadzania i modyfikowania ustawień dotyczących działania poszczególnych urządzeń przypisanych do pomieszczenia np.: ustawienia zadanej temperatury (wraz z histerezą oraz kalibracją czujnika temperatury) w pomieszczeniu, ustawienia czasu po jakim dane oświetlenie/gniazdo zostanie wyłączone automatycznie, domyślnych ustawień urządzeń (włączone lub wyłączone) po przywrócenia zasilania w domu, itp.

Zachowanie przycisku zadania i ustawienia jest zależne od miejsca z którego go uruchomimy.

Np. uruchamiając ustawienia z poziomu ekranu głównego (na którym widać układ pomieszczeń, czyli zaraz po uruchomieniu aplikacji), przekieruje do ustawień ogólnych.

Uruchomienie ustawień z poziomu ekranu pomieszczenia przekieruje nas do ustawień komponentów danego pomieszczenia.

Spis treści