fbpx
Producent
systemu

Widok alarmu

Widok alarmu

W celu wyświetlenia widoku alarmu należy kliknąć w ikonę tarczy na pasku menu w dolnej części aplikacji.

Na ekranie tym można sprawdzić aktualne ustawienia alarmu, zazbroić lub rozbroić alarm w poszczególnych strefach domu oraz wykasować zaistniały alarm.

Klikając na ikonę Ustawienia zostanie wyświetlony ekran zawierający:

  • Kod zabezpieczający – wybierając znak większości „>” przechodzi się do ekranu pozwalającego na zmianę kodu zabezpieczającego (PINu) służącego do rozbrajania alarmu.
  • Syrena alarmowa – możliwość ustawienia czy podczas wyzwolenia alarmu ma się uruchomić syrena alarmowa
  • GSM – wybierając znak większości „>” przechodzi się do ekranu pozwalającego na dodanie, zmianę lub usunięcia nr telefonu komórkowego dla „Grupa: administrator” oraz „Grupa: obserwator”.
    • na numery telefonów wprowadzone do grupy administrator będą przesyłane wszystkie powiadomienia SMS o zmianie statusu alarmu (rozbrojenie, zazbrojenie, naruszenia czujników, uruchomienie alarmu) oraz będę wykonywane połączenia telefoniczne w przypadku wystąpienia alarmu
    • na numery telefonów wprowadzone do grupy obserwator będą przesyłane wyłącznie powiadomienia SMS o wystąpieniu alarmu
  • Czujniki – służy do ustawienia, które czujniki ruchu mają być włączone/wyłączone gdy alarm jest zazbrojony.
Spis treści