fbpx
Producent
systemu

Widok komponentów

Informacje ogólne

Widok komponentów może być wyświetlony według pomieszczenia, w którym się znajdują bądź kategorii do której są przypisane. Każdy z widoków posiada powiązane zadania oraz ustawienia.

Widok pomieszczenia

Widok grupuje wszystkie komponenty przypisane do danego pomieszczenia. Każdy typ komponentu ma przypisany specyficzny wygląd w aplikacji Home App.

Może to być kontrolka typu:
– włącz/wyłącz, dla komponentów takich jak np. światło czy gniazdo,
– przesuwany pasek – tzw. slider, dla komponentów takich jak np. roleta, ściemniane światło bądź pasek ledowy,
– pole tekstowe – dla komponentów takich jak np. temperatura, siła wiatru, stan okna itp.

Więcej na temat typów komponentów znajduje się w dokumentacji aplikacji Home Manager pod linkiem typy komponentów.

Widok kategorii

Widok grupuje wszystkie komponenty przypisane do danej kategorii. Każdy typ komponentu ma przypisany specyficzny wygląd w aplikacji Home App.

Może to być kontrolka typu:
– włącz/wyłącz, dla komponentów takich jak np. światło czy gniazdo,
– przesuwany pasek – tzw. slider, dla komponentów takich jak np. roleta, ściemniane światło bądź pasek ledowy,
– pole tekstowe – dla komponentów takich jak np. temperatura, siła wiatru, stan okna itp.

Więcej na temat typów komponentów znajduje się w dokumentacji aplikacji Home Manager pod linkiem typy komponentów.

Widok zadań

Każdy z komponentów w wybranym widoku pomieszczenia lub kategorii komponentów może być wykorzystany w zadaniu takim jak harmonogram bądź scena.

W tym celu należy otworzyć widok pomieszczenia bądź kategorii i kliknąć na ikonę tabliczki z ptaszkiem w prawym dolnym rogu ekranu.

Więcej informacji na temat zarządzania zadaniami znajduje się pod linkiem Zarządzanie zadaniami.

Widok ustawień

Dla każdego komponentu w wybranym widoku pomieszczenia lub kategorii komponentów można ustawić dodatkowe atrybuty/ustawienia.

W tym celu należy otworzyć widok pomieszczenia bądź kategorii i kliknąć na ikonę trzech poziomych kresek w prawym dolnym rogu ekranu.

W zależności od typu komponentu można ustawić np.:

  • czas po jakim komponent (np.: oświetlenie, gniazdo, nawadnianie itp.) zostanie automatycznie wyłączony. Czas ten podaje się w godzinach, minutach i sekundach,
  • czy dany komponent ma być domyślnie włączony czy wyłączony po powrocie zasilania,
  • parametry komponentu:
    • dla rolet można ustawić domyślny czas opuszczania/podnoszenia rolety,
    • dla ogrzewania można ustawić: „histerezę”, „temperaturę zadaną” dla danego pomieszczenia oraz „kalibrację” czujnika temperatury, aby zmierzona za pomocą termometru temperatura pokrywała się z tą wyświetlaną przez system
    • dla czujnika ruchu można ustawić czy jest on włączony/wyłączony

Zaawansowane ustawienia znajdują się w aplikacji LEKOM Home Manager.

Spis treści