fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja kamery

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie kroków, potrzebnych do dodania podglądu z kamery w aplikacji LEKOM Home. Poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

Jak skonfigurować komponent typu kamera

Poradnik zakłada, że kamera została zainstalowana, skonfigurowana oraz udostępnia stream po protokole RTSP. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji kamery, znajdują się w dokumentacji producenta sprzętu.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować kamera. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu kamera klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent kamera musi być sparowany z konkretnym streamem RTSP kamery. W tym celu przykładowa konfiguracja może wyglądać jak poniżej:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM. Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Spis treści