fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja przycisku

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do podłączenia i konfiguracji przycisku zwiernego/dzwonkowego, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

  • jak podłączyć przycisk z wykorzystaniem urządzenia CAN IO
  • jak skonfigurować komponent typu przycisk

Jak podłączyć przycisk z wykorzystaniem urządzenia CAN IO

Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji przycisku w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia CAN IO do którego fizycznie podłączony jest przycisk dzwonkowy. Sygnał o naciśnięciu przekazywany jest zwarciem do GND.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus a moduły dopuszkowe odpowiedzialne za obsługę przycisków są zainstalowane w docelowych miejscach.

Na potrzebny poniższego poradnika przycisk podłączamy do kanału pierwszego modułu CAN IO. Przykładowy schemat podłączenia przycisku znajduje się w sekcji instalacja i podłączenie urządzenia CAN IO.

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie CAN IO będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Konfiguracja

Następnie otwieramy nowo zarejestrowane urządzenie i nazywamy je względem lokalizacji bądź adnotacji projektowej. Poprawne opisanie modułów jest bardzo istotne, ponieważ jest ono wykorzystywane do wyszukiwania i przypisywania adresów w komponentach.

Jak skonfigurować komponent typu przycisk

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące obsługę przycisków zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować przycisk. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu przycisk klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent przycisk musi być sparowany z konkretnym kanałem modułu CAN IO, do którego podłączony jest przycisk dzwonkowy. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu przycisku wpisać adres urządzenia, do którego został podłączony lub fizycznie nacisnąć przycisk i skorzystać z opcji Paruj moduł, która automatycznie sparuje ostatnio naciśnięty moduł/kanał z nowo dodanym komponentem.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu CAN IO.

Po poprawnym skonfigurowaniu przycisku, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Spis treści