fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja ogrzewania

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do podłączenia i konfiguracji czujnika temperatury oraz konfiguracji sterowania ogrzewaniem. Poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

Jak podłączyć czujnik temperatury z wykorzystaniem urządzenia CAN IO

Poradnik zakłada, że urządzenie CAN IO zostało zarejestrowane i skonfigurowane. Przykładowa konfiguracja znajduje się w instrukcji Jak podłączyć przycisk z wykorzystaniem urządzenia CAN IO. Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji czujnika temperatury w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie czujnika do gniazda TEMP. modułu CAN IO.

Jak skonfigurować komponent typu czujnik temperatury

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować czujnik otwarcia. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu czujnik temperatury klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent czujnik temperatury musi być sparowany z konkretnym modułem CAN IO, do którego podłączony jest czujnik. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu przycisku wpisać adres urządzenia do którego został podłączony lub fizycznie nacisnąć przycisk i skorzystać z opcji Paruj moduł, która automatycznie sparuje adres na którym został naciśnięty przycisk z nowo dodanym komponentem czujnika temperatury.

Wyszukiwanie możliwe jest również po nazwie modułu CAN IO.

Po poprawnym skonfigurowaniu czujnika temperatury, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Opcjonalnym krokiem jest zmiana ustawień czujnika, które dostępne są w zakładce ustawienia komponentu. Dokumentacja ustawień czujnika temperatury znajduje się tutaj.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Jak skonfigurować komponent typu ogrzewanie

Poradnik zakłada, że urządzenie przekaźnikowe DIN RELAY obsługujące elektrozawór zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z Jak skonfigurować urządzenie przekaźnikowe DIN RELAY do obsługi oświetlenia? – gdzie proces jest bardzo podobny.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować komponent ogrzewanie. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu ogrzewanie klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent ogrzewanie musi być sparowany z konkretnymi kanałami modułu, do którego podłączony elektrozawór. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu wskazać adres urządzenia, do którego został podłączony elektrozawór. Należy również ustawić typ zaworu NO lub NC.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu DIN RELAY.

Po poprawnym skonfigurowaniu komponentu ogrzewanie, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Ostatnim krokiem jest sparowanie strefy grzewczej z czujnikiem temperatury, który będzie nią sterował. W tym celu należy wyszukać w polu Wybierz komponent triggerujący odpowiedni czujnik temperatury.

Po poprawnym skonfigurowaniu komponentu ogrzewanie, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Spis treści