fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja oświetlenia typu LED/RGBW

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do wykonania pełnej konfiguracji oświetlenia typu pojedynczy pasek LED bądź RGBW, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

Jak skonfigurować urządzenie DIN RGBW do obsługi pasków LED?

Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji oświetlenia w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia DIN RGBW do którego fizycznie podłączony jest pasek ledowy.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus. Przykładowy schemat podłączenia znajduje się w sekcji instalacja i podłączenie.

Na potrzeby poradnika użyjemy tego samego modułu do podłączenia pojedynczego paska LED a następnie przepniemy go na pasek RGBW.

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie DIN RGBW będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Konfiguracja

Pojedynczy pasek LED

Otwieramy nowo zarejestrowane urządzenie i opisujemy kanał 1. Poprawne opisanie obwodów podłączonych do kanałów jest bardzo istotne, ponieważ są one wykorzystywane do wyszukiwania i przypisywania adresów w komponentach.

Pasek RGBW

W przypadku paska RGBW nie trzeba opisywać kanałów modułu, ponieważ jeden pasek RGBW zajmuje cztery kanały, więc dokładnie jeden moduł. W takim przypadku wystarczy opisać poprawnie nazwę modułu.

Jak skonfigurować komponent typu pojedynczy pasek LED

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować oświetlenie. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu pasek LED klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybrać typ taśmy LED – pojedynczy . Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent pasek LED musi być sparowany z konkretnymi kanałami modułu, do którego podłączony jest pasek. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu wskazać adres urządzenia, do którego został podłączony pasek ledowy.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu DIN RGBW.

Po poprawnym skonfigurowaniu pojedynczego paska LED, komponent powinien wyglądać następująco:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Jak skonfigurować sterowanie pojedynczym paskiem LED za pomocą przycisku

Poradnik zakłada, że urządzenie odczytujące stan przycisków zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie zgodnie z dokumentacją konfiguracja przycisku oraz zostały dodane dwa przyciski do sterowania paskiem ledowym.

Przykładowa konfiguracja może wyglądać następująco:

 • zmiana stanu paska LED (wł/wył) – akcja Zmień stan,
  • naciśnięcie przycisku LED 1 lub LED 2 – zdarzenie Krótkie naciśnięcie,
 • rozjaśnienie – akcja Rozjaśnij,
  • przytrzymanie przycisku LED 1 – zdarzenie Długie naciśniecie,
 • ściemnienie – akcja Ściemnij,
  • przytrzymanie przycisku LED 2 – zdarzenie Długie naciśniecie,
 • zatrzymanie rozjaśniania/ściemniania – akcja Zatrzymaj,
  • puszczenie przycisku LED 1 lub LED 2 – zdarzenie Puszczenie przycisku.

Więcej na temat dostępnych akcji znajduje się w dokumentacji komponentu pasek LED. Więcej na temat dostępnych zdarzeń znajduje się w dokumentacji komponentu przycisk.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Jak skonfigurować komponent typu pasek RGBW

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować oświetlenie. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu pasek LED klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybrać typ taśmy LED – RGBW . Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent pasek ledowy RGBW musi być sparowany z modułem do którego podłączony jest pasek. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu wskazać adres urządzenia, do którego został podłączony pasek RGBW.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie oraz numerze modułu DIN RGBW.

Po poprawnym skonfigurowaniu pojedynczego paska RGBW, komponent powinien wyglądać następująco:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Jak skonfigurować sterowanie pojedynczym paskiem RGBW za pomocą przycisku

Poradnik zakłada, że urządzenie odczytujące stan przycisków zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie zgodnie z dokumentacją konfiguracja przycisku.

W celu zmiany stanu paska rgbw (wł/wył) po krótkim naciśnięciu przycisku należy otworzyć komponent, którym chcemy sterować a następnie:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Spis treści