fbpx
Producent
systemu

Konfiguracja rolety i podstawowych logik

Założenia

Celem poniższego poradnika jest pokazanie konkretnych kroków, potrzebnych do wykonania pełnej konfiguracji rolety oraz logiki automatyzujące jej prace, poniższa instrukcja zawiera informację na temat:

 • jak skonfigurować urządzenie przekaźnikowe DIN RELAY do obsługi rolety,
 • jak skonfigurować komponent typu roleta,
 • jak skonfigurować sterowanie roletą za pomocą przycisku
 • jak utworzyć zmienną, która będzie zawierała informację o zadanym położeniu rolet,
 • jak zaplanować automatyczne opuszczenie rolety o zachodzie słońca,
 • jak zaplanować automatyczne podnoszenie rolety o wschodzie słońca,
 • jak automatycznie podnieść roletę w przypadku otwarcia okna, kiedy roleta jest zamknięta,
 • jak automatycznie opuścić roletę w przypadku zamknięcia okna, kiedy rolety powinny być zamknięte.

Jak skonfigurować urządzenie przekaźnikowe DIN RELAY do obsługi rolety?

Pierwszym krokiem na drodze do konfiguracji rolety w aplikacji LEKOM Home Manager jest podłączenie, rejestracja i konfiguracja urządzenia przekaźnikowego DIN RELAY do którego fizycznie podłączone jest sterowanie silnikiem rolety.

Podłączenie

Poradnik zakłada, że użytkownik ma przygotowaną szafę, w której są zainstalowane moduły LEKOM, połączone między sobą magistralą LM-Bus. Przykładowy schemat podłączenia znajduje się w sekcji instalacja i podłączenie.

Silnik rolety należy podłączyć do modułu DIN RELAY

 • faza góra – kanał 1
 • faza dół – kanał 2

Rejestracja

Dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia rejestracji modułów znajduje się tutaj. Po rejestracji modułu, nowe urządzenie DIN RELAY będzie dostępne w menu Urządzenia i będzie wyglądało jak poniżej.

Konfiguracja

Następnie otwieramy nowo zarejestrowane urządzenie i opisujemy kanały 1 i 2. Poprawne opisanie obwodów podłączonych do kanałów jest bardzo istotne, ponieważ są one wykorzystywane do wyszukiwania i przypisywania adresów w komponentach.

Jak skonfigurować komponent typu roleta

Poradnik zakłada, że urządzenie obsługujące zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie, zgodnie z dokumentacją.

Następnym krokiem jest stworzenie pomieszczenia, w którym ma się znajdować roleta. Instrukcja pokazująca jak zarządzać pomieszczeniami w projekcie znajduje się w dokumentacji.

Po utworzeniu pomieszczenia należy zaznaczyć je w lewym bocznym menu i dodać nowy komponent typu roleta klikając w przycisk Dodaj komponent w prawym górnym rogu ekranu. Instrukcja pokazująca jak dodać nowy komponent znajduje się w dokumentacji.

Konfiguracja

Komponent roleta musi być sparowany z konkretnymi kanałami modułu, do którego podłączony jest silnik rolety. W tym celu należy w polu wyszukiwania adresu przekaźnika góra oraz dół wskazać adres urządzenia, do którego został podłączony silnik rolety.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie bądź numerze kanału modułu DIN RELAY.

Po poprawnym skonfigurowaniu rolety, ustawienia powinny wyglądać następująco:

Kolejnym krokiem jest ustawienie czasu opuszczania i podnoszenia rolety, które dostępne są w zakładce ustawienia komponentu. Dokumentacja ustawień komponentu roleta znajduje się tutaj.

Dodatkowo, w przypadku, kiedy typ rolety ustawiony jest jako roleta fasadowa, w ustawieniach dostępne są dodatkowe opcje do konfiguracji czasu ruchu lamelek.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Po zalogowaniu się do aplikacji LEKOM Home, komponent będzie wyglądał następująco:

Jak skonfigurować sterowanie roletą za pomocą przycisku

Poradnik zakłada, że urządzenie odczytujące stan przycisków zostało poprawnie zarejestrowane i skonfigurowane w systemie zgodnie z dokumentacją konfiguracja przycisku oraz zostały dodane dwa przyciski do sterowania roletą góra, dół.

W celu podniesienia/opuszczenia rolety po krótkim naciśnięciu przycisku należy otworzyć komponent rolety, którą chcemy sterować a następnie:

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić Synchronizację w celu wysłania nowych ustawień do urządzeń LEKOM.

Jak utworzyć zmienną, która będzie zawierała informację o zadanym położeniu rolet

Zmienne służą do przetrzymywania informacji w systemie, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu logik. Więcej na temat zmiennych znajduje się w dokumentacji.

Czasami w trakcie tworzenia logik do sterowania roletami, przydatna jest informacja czy rolety powinny być aktualnie zamknięte czy otwarte. Konkretny przypadek użycia został opisany w instrukcji Jak automatycznie opuścić roletę w przypadku zamknięcia okna, kiedy rolety powinny być zamknięte.

Na potrzeby tego poradnika stworzymy zmienną o parametrach

 • nazwa
  • czy-rolety-w-gorze
 • typ
  • wartość 
 • definicja
  • value()

Stan zmiennej będzie informował o oczekiwanym położeniu rolet, gdzie :

 • 0 – rolety powinny być zamknięte
 • 1 – rolety powinny być otwarte

Szczegółowe informacje jak stworzyć zmienną znajdują się w dokumentacji.

Po utworzeniu zmiennej, powinna ona wyglądać jak poniżej:

Jak zaplanować automatyczne opuszczenie rolety o zachodzie słońca

Codzienne opuszczanie rolety może być zautomatyzowane na wiele sposobów. Może to być np.:

 • czas zachodu słońca,
 • czas zachodu słońca pomniejszony/powiększony o określoną ilość czasu,
  • np. godzinę po zachodzie,
 • konkretny czas
  • np. godzina 18:00

Na potrzeby tego poradnika przygotujemy logikę, która opuści roletę o zachodzie słońca. Nowo stworzona logika będzie bardzo prosta i powinna wyglądać następująco:

Logika zostanie wyzwolona w momencie wystąpienia zachodu słońca i wykonają się następujące czynności:

 • roleta zostanie zamknięta
 • stan zmiennej przechowującej oczekiwane położenie rolet zostanie ustawiony na
  • 0 – rolety powinny być zamknięte

Więcej informacji na temat użytej zmiennej znajduje się w poradniku Jak utworzyć zmienną, która będzie zawierała informację o zadanym położeniu rolet.
Więcej informacji na temat tworzenia logiki opartej o zdarzenie wschód/zachód słońca się w dokumentacji.
Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Jak zaplanować automatyczne podnoszenie rolety o wschodzie słońca

Codzienne podnoszenie rolety może być zautomatyzowane na wiele sposobów. Może to być np.:

 • czas wschodu słońca,
 • czas wschodu słońca pomniejszony/powiększony o określoną ilość czasu,
  • np. godzinę po wschodu,
 • konkretny czas
  • np. godzina 06:00

Na potrzeby tego poradnika przygotujemy logikę, która podniesie roletę o wschodzie słońca. Nowo stworzona logika będzie bardzo prosta i powinna wyglądać następująco:

Logika zostanie wyzwolona w momencie wystąpienia wschodu słońca i wykonają się następujące czynności:

 • roleta zostanie otwarta
 • stan zmiennej przechowującej oczekiwane położenie rolet zostanie ustawiony na
  • 1 – rolety powinny być otwarte

Więcej informacji na temat użytej zmiennej znajduje się w poradniku Jak utworzyć zmienną, która będzie zawierała informację o zadanym położeniu rolet.
Więcej informacji na temat tworzenia logiki opartej o zdarzenie wschód/zachód słońca się w dokumentacji.
Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Jak automatycznie podnieść roletę w przypadku otwarcia okna, kiedy roleta jest zamknięta

Poradnik zakłada, że do systemu został podłączony i skonfigurowany czujnik otwarcia. Instrukcja znajduje się w dokumentacji Konfiguracja czujnika otwarcia.

Automatyczne podniesienie rolety w momencie otwarcia okna może być realizowane przez poniższą logikę:

Logika zostanie wyzwolona w momencie otwarcia okna i wykonają się następujące czynności:

 • w przypadku kiedy stan rolety jest mniejszy niż 70% roleta zostanie podniesiona do góry

Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Jak automatycznie opuścić roletę w przypadku zamknięcia okna, kiedy rolety powinny być zamknięte

Poradnik zakłada, że do systemu został podłączony i skonfigurowany czujnik otwarcia – instrukcja znajduje się w dokumentacji Konfiguracja czujnika otwarcia oraz została ustawiona zmienna przechowująca informacje o oczekiwanym stanie rolet z instrukcji Jak utworzyć zmienną, która będzie zawierała informację o zadanym położeniu rolet.

Automatyczne opuszczenie rolety w momencie zamknięcia okna (kiedy roleta powinna być zamknięta) może być realizowane przez poniższą logikę:

Logika zostanie wyzwolona w momencie zamknięcia okna i roleta zostanie zamknięta, jeżeli wskazuje na to stan zmiennej o żądanym stanie rolet.

Więcej informacji na temat tworzenia logiki znajduje się w dokumentacji oraz instrukcji stworzenia przykładowej logiki.

Spis treści